Agenda

In het verleden heeft Smell The Horse op verschillende festivals, in café’s en huiskamers gespeeld. Als gevolg van COVID zijn alle eerdere geplande optredens vanaf de tweede helft van 2020 geannuleerd. Vanwege de onzekerheid over het verloop van Corona zijn er vooralsnog geen optredens voor 2021 ingepland. Wij hopen dat hier snel verandering in komt!

 

In the past, Smell The Horse has played at various festivals, in cafes and living rooms. Due to COVID, all previous scheduled performances from the second half of 2020 have been canceled. Due to the uncertainty about the course of Corona, no performances have yet been scheduled for 2021. We hope this will change soon!